Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) ) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

Condicions generals

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent: PER INSCRIURE’S

  • L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia, en les dates establertes.
  • Els preus estan aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
  • La inscripció ha de fer-se de forma presencial o a través de la pàgina web www.ccrierablanca.cat. En cap cas no es reservarà plaça per telèfon.
  • El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.
  • Període de devolucions: de l'1 de març fins a l'1 d'abril de 2023. Les devolucions amb justificant mèdic, que demostri que no poden fer el taller només es faran fins el dissabte 14 d'abril del 2023. Passades aquestes dates i iniciada l'activitat NO ES RETORNARÀ EN CAP CAS L'IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ.
En virtut d'allò establert a la llei 15/1999, y la LSSICE 34/2002, l'informen que les seves dades formen part d'un fitxer automatitzat titularitat de AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Vols rebre informació?Xarxa de Centres Cívics

Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA (G60320132) | C/Blesa 27

Centre Cívic
JOSEP M. TRIAS I PEITX

Riera Blanca , 1-3
08028 Barcelona
934480499
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat

Logo Miram Cloud