Registre

Dades personals

Nom*
Primer cognom*
Segon cognom
Document d'identificació
Número d'identificació*
Data naixement*
Sexe
Formació
Correu electrònic*
Telèfon 1*
Telèfon 2
Carrer*
Número*
Escala
Pis
Porta
Població*
Codi Postal*
Provincia*

Seguretat

Indica i confirma la contrasenya

Password*
Repetir contrasenya

Text de les condicions d'us

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.
He llegit, entenc i accepto la clàusula referent a la LOPD i les  condicions d'ús .

Condicions generals

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent: PER INSCRIURE’S

  • L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia, en les dates establertes.
  • Els preus estan aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
  • La inscripció ha de fer-se de forma presencial o a través de la pàgina web www.ccrierablanca.cat. En cap cas no es reservarà plaça per telèfon.
  • El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.
  • Un cop començats els tallers no es retornarà en cap cas els diners de la inscripció.
En virtut d'allò establert a la llei 15/1999, y la LSSICE 34/2002, l'informen que les seves dades formen part d'un fitxer automatitzat titularitat de AJUNYAMENT DE BARCELONA. Li sol·licitem el seu consentiment per enviar·li la nostra newsletter - Autoritzo l'enviament de la newsletter de C Cívic Josep M.Trias i Peitx SI / NO Vostè por exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: CLUB LLEURESPORT C/ Blesa 27, 08004 BARCELONA o be des de la newsletter

Vols rebre informació?

1) Vull rebre informació sobre activitats culturals de la ciutat.
2) Vull rebre informació sobre altres actuacions municipals de caràcter general.

Segons les seves preferències i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les seves dades s’incorporaran al fitxer de dades propietat de l’Ajuntament de Barcelona:

1) Contactes i Mailing de l´Institut de Cultura de Barcelona amb la finalitat de mantenir-lo informat de les activitats culturals que tinguin lloc a la ciutat.
2) Sistema d’Informació i d’Atenció al Ciutadà per a l’atenció de les persones que contacten amb l’ajuntament.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.


No vull rebre informació per correu electrònic
No vull rebre informació per correu postal

Xarxa de Centres Cívics

Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA (G60320132) | C/Blesa 27

Centre Cívic
CENTRE CÍVIC RIERA BLANCA

Riera Blanca , 1-3
08028 Barcelona
934480499
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.catEl nif/nie no es correcte

El correu elctrònic es incorrecte

Les contrasenyes no coincideixen

Has d'acceptar les condicions d'ús per a poder registrar-te

La contrasenya ha de tenir, com a mínim, 6 caràcters