Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) ) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

Condicions generals

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent: PER INSCRIURE’S

  • L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia, en les dates establertes.
  • Els preus estan aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
  • La inscripció ha de fer-se de forma presencial o a través de la pàgina web www.ccrierablanca.cat. En cap cas no es reservarà plaça per telèfon.
  • El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professor/a o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.
  • Període de devolucions pel període d'estiu (juliol): de l'6 de juny fins a l'20 de juny de 2023. Passades aquestes dates i iniciada l'activitat NO ES RETORNARÀ EN CAP CAS L'IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ. Període de devolucions pel període de setembre - desembre : del 12 de juny fins al 28 de juliol de 2023. Per les activitats que inicien a l’octubre el període de devolucions s’amplia fins al 22 de setembre. Les devolucions amb justificant mèdic, que demostri que no poden fer el taller, per les activitats que inician al setembre només es faran fins el divendres 8 de setembre del 2023, per les activitats que inicien a l'octubre només es faran fins el divendres 29 de setembre. Passades aquestes dates i iniciada l'activitat NO ES RETORNARÀ EN CAP CAS L'IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ. Durant el mes d'agost el centre romandrá tancat per vacances i no es podrá realitzar cap gestió administrativa ni inscripcions presencials.
En virtut d'allò establert a la llei 15/1999, y la LSSICE 34/2002, l'informen que les seves dades formen part d'un fitxer automatitzat titularitat de AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Vols rebre informació?Xarxa de Centres Cívics

Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA (G60320132) | C/Blesa 27

Centre Cívic
JOSEP M. TRIAS I PEITX

Riera Blanca , 1-3
08028 Barcelona
934480499
ccjosepmtriasipeitx@lleuresport.cat

Logo Miram Cloud